Dokumentacija za servise > Obavezna dokumentacija

Servisi zainteresovani za distribuciju su u obavezi da nam dostave:

(1/1)

sveta:
Ugovor o poslovnoj saradnji.pdf
Ugovor o servisiranju fiskalnih uredaja.pdf
menicno ovlascenje.pdf


Kao i:

• Rešenje o registraciji firme
• Potvrdu o PIB-u
• Kopija PDV prijave (ukoliko je servis u PDV sistemu)
• Karton deponovanih potpisa
• Spisak sa ličnim podacima servisera za zaduživanje pečata (kopija lične karte)

Navigacija

[0] Indeks poruka

Idi na punu verziju