Software > Software-ske kuće

Softkom / Beograd

(1/1)

sveta:

Program Sors MP je kompletno rešenje namenjeno maloprodajnim objektima.
Prilagođen je za rad sa fiskalnim uređajima HCP.

Omogućava vođenje precizne evidencije o prometu robe, prihodima i rashodima. Automatizuje i sistematizuje
operacije koje se u maloprodaji obavljaju svakodnevno a posebno se ističe automatska izrada dokumentacije
i izveštaja kao što su lager lista, kepu knjiga, promet kase...

Funkcioniše po sistemu server/klijent što znači da su svi podaci centralizovani na jedno mesto čime je pojednostavljen
rad i postavljena osnova za efikasno izveštavanje i analizu. Omogućen je i pristup podacima sa udaljene lokacije.

Program podržava rad sa više maloprodajnih objekata koji posluju u okvru istog pravnog lica. Više o programu
možete da saznate na web adresi www.softkom.rs/maloprodaja

Preduzeće: Softkom
Sedište: Beograd, Đurićeva 6
Telefon: 011 6280 121
web: www.softkom.rs

Navigacija

[0] Indeks poruka

Idi na punu verziju