Software > Software-ske kuće

Proficom / Kikinda

(1/1)

sveta:
“ProfiCom” je poslovna aplikacija koja pokriva poslovanje preduzeća u oblasti trgovinskih, proizvodnih i zemljoradničkih delatnosti,
kao i poslovanje knjigovodstvenih agencija. Kompletna rešenja realizovana su u Windows okruženju i nezavisna su od DataBase
Servera (SQL, MySql, InterBase, Oracle) instaliranog kod korisnika.

“ProfiFisk“ je izdvojena aplikacija-kasa za rad u maloprodaji. Podržava sve fiskalne uređaje koji rade u režimu fiskalnih printera,
uključujući sve modele HCP uređaja. Takođe, aplikacija je povezana sa mernim vagama kao i različitim data kolektorima. Aplikacija
sadrži sve knjigovodstvene izveštaje  potrebne korisniku za rad u maloprodaji. Način rada zavisi od zahteva korisnika, a može biti
zasnovan na korišćenju touchscreen monitora, programabilne ili pc tastature. Aplikacija podržava definisanje direktnih popusta
(u toku rada), kao i rad sa potrošačkim (loyality) karticama. Modul omogućava samostalan rad (na jednom računaru), kao i u režimu
klijent – server.

                                             


Str  “Proficom” ,   Nikole Aleksića 15, 23300 Kikinda, Srbija   
Telefon : + 381 (0)230-428-791, + 381 (0)65-533-7250
e-mail : proficom@ymail.com
              

Navigacija

[0] Indeks poruka

Idi na punu verziju