Software > Software-ske kuće

DP PRODUCTS / Beograd

(1/1)

sveta:
BizniSoft je poslovni program koji pokriva kompletno poslovanje preduzeća i drugih pravnih subjekata svih oblasti. Namenjen je svim tipovima preduzeća i preduzetnika, kao i knjigovodstvenim agencijama i preduzećima za vodjenje poslovnih knjiga! Pored računovodstvenog aspekta koji je u BizniSoft-u doveden na sasvim novi nivo, BizniSoft pokriva sve poslovne odnose uključujući komercijalni segment poslovanja, odnose sa klijentima, upravljanje internom i eksternom dokumentacijom, izveštavanje menadžmenta i slično.

BIZNISOFT POS je posebno izdvojena aplikacija za rad u maloprodaji - kasa. Podržani su praktično svi fiskalni uređaji koji mogu da rade u režimu fiskalnog štampača (uključujući sve modele HCP fiskalnih uređaja) kao i veliki broj mernih vaga, data kolektora i sl. Implementirano je potpuno automatizovano vođenje svih propisanih evidencija: KEPU knjiga, List denvnog prometa ugostitelja, Dnevni pumpni izveštaj, REF4 i REF4E - Refrakcija PDV-a stranom državljaninu, Nalog za ispravku i slično.

BizniSoft trenutno koriste preko 800 preduzeća, finansijskih organizacija i preduzetnika na teritoriji Srbije i Crne Gore. Više informacija na sajtu www.biznisoft.com   
Distribucija - kontakt

DP PRODUCTS
11000 Beograd,
Njegoševa 19,
tel. 011/3224-100
office@dpp.rs
www.dpp.rs

 
   

 

Navigacija

[0] Indeks poruka

Idi na punu verziju