Skorašnje poruke

Stranice: 1 [2] 3 4 ... 10
11
Detalji o radu sa software-skim aplikacijama / Problem promene cene i naziva artikla kod fiskalnih štampača
« Poslednja poruka od strane Marko poslato Jul 23, 2020, 12:50:37 posle podne »
Ovaj problem se javlja kada Aplikacija za Prodaju (POS) radi na sledeći način:
Nakon svakog dnevnog izveštaja Aplikacija za Prodaju briše sve artikle u fiskalnom printeru.
Zatim, pre svake prodaje Aplikacija za Prodaju programira artikle koje prodaje.
Fiskalni printer je fabrički podešen da ne briše artikal sa najvećom šifrom.
Kada Aplikacija za Prodaju pošalje komandu za brisanje svih artikala, uvek ostaje jedan i to ovaj sa najvećom šifrom (a  Aplikacija za Prodaju smatra da je obrisala sve artikle).
Zato u trenutku kada Aplikacija za Prodaju programira novi artikal sa istom tom šifrom, jer ne zna da se ta se ta sifra već koristi, dešava se ovaj problem.

Naša preporuka je da se u Fiskalni Printer programira testni artikal sa najvećom šifrom za taj uređaj  (Naziv artikla npr: Testni Artikal, cena: 0,01).

Maksimalna šifra po uređajima:
HCP EPSON TM-T260F   = 120 000
P2-DS                = 75 000
Sekunda              = 75 000

Best LC+ u režimu štampača = 12 000
12
BEST LC + kasa/štampač (U PRODAJI) / Problem promene cene i naziva artikla kod fiskalnih štampača
« Poslednja poruka od strane Marko poslato Jul 23, 2020, 12:50:13 posle podne »
Ovaj problem se javlja kada Aplikacija za Prodaju (POS) radi na sledeći način:
Nakon svakog dnevnog izveštaja Aplikacija za Prodaju briše sve artikle u fiskalnom printeru.
Zatim, pre svake prodaje Aplikacija za Prodaju programira artikle koje prodaje.
Fiskalni printer je fabrički podešen da ne briše artikal sa najvećom šifrom.
Kada Aplikacija za Prodaju pošalje komandu za brisanje svih artikala, uvek ostaje jedan i to ovaj sa najvećom šifrom (a  Aplikacija za Prodaju smatra da je obrisala sve artikle).
Zato u trenutku kada Aplikacija za Prodaju programira novi artikal sa istom tom šifrom, jer ne zna da se ta se ta sifra već koristi, dešava se ovaj problem.

Naša preporuka je da se u Fiskalni Printer programira testni artikal sa najvećom šifrom za taj uređaj  (Naziv artikla npr: Testni Artikal, cena: 0,01).

Maksimalna šifra po uređajima:
HCP EPSON TM-T260F   = 120 000
P2-DS                = 75 000
Sekunda              = 75 000

Best LC+ u režimu štampača = 12 000
13
P2-DS Fiskalni štampač / Problem promene cene i naziva artikla kod fiskalnih štampača
« Poslednja poruka od strane Marko poslato Jul 23, 2020, 12:49:32 posle podne »
Ovaj problem se javlja kada Aplikacija za Prodaju (POS) radi na sledeći način:
Nakon svakog dnevnog izveštaja Aplikacija za Prodaju briše sve artikle u fiskalnom printeru.
Zatim, pre svake prodaje Aplikacija za Prodaju programira artikle koje prodaje.
Fiskalni printer je fabrički podešen da ne briše artikal sa najvećom šifrom.
Kada Aplikacija za Prodaju pošalje komandu za brisanje svih artikala, uvek ostaje jedan i to ovaj sa najvećom šifrom (a  Aplikacija za Prodaju smatra da je obrisala sve artikle).
Zato u trenutku kada Aplikacija za Prodaju programira novi artikal sa istom tom šifrom, jer ne zna da se ta se ta sifra već koristi, dešava se ovaj problem.

Naša preporuka je da se u Fiskalni Printer programira testni artikal sa najvećom šifrom za taj uređaj  (Naziv artikla npr: Testni Artikal, cena: 0,01).

Maksimalna šifra po uređajima:
HCP EPSON TM-T260F   = 120 000
P2-DS                = 75 000
Sekunda              = 75 000

Best LC+ u režimu štampača = 12 000
14
SECUNDA fiskalni štampač / Problem promene cene i naziva artikla kod fiskalnih štampača
« Poslednja poruka od strane Marko poslato Jul 23, 2020, 12:47:27 posle podne »
Ovaj problem se javlja kada Aplikacija za Prodaju (POS) radi na sledeći način:
Nakon svakog dnevnog izveštaja Aplikacija za Prodaju briše sve artikle u fiskalnom printeru.
Zatim, pre svake prodaje Aplikacija za Prodaju programira artikle koje prodaje.
Fiskalni printer je fabrički podešen da ne briše artikal sa najvećom šifrom.
Kada Aplikacija za Prodaju pošalje komandu za brisanje svih artikala, uvek ostaje jedan i to ovaj sa najvećom šifrom (a  Aplikacija za Prodaju smatra da je obrisala sve artikle).
Zato u trenutku kada Aplikacija za Prodaju programira novi artikal sa istom tom šifrom, jer ne zna da se ta se ta sifra već koristi, dešava se ovaj problem.

Naša preporuka je da se u Fiskalni Printer programira testni artikal sa najvećom šifrom za taj uređaj  (Naziv artikla npr: Testni Artikal, cena: 0,01).

Maksimalna šifra po uređajima:
HCP EPSON TM-T260F   = 120 000
P2-DS                = 75 000
Sekunda              = 75 000

Best LC+ u režimu štampača = 12 000
15
HCP EPSON TM-T260F / Problem promene cene i naziva artikla kod fiskalnih štampača
« Poslednja poruka od strane Marko poslato Jul 23, 2020, 12:46:21 posle podne »
Ovaj problem se javlja kada Aplikacija za Prodaju (POS) radi na sledeći način:
Nakon svakog dnevnog izveštaja Aplikacija za Prodaju briše sve artikle u fiskalnom printeru.
Zatim, pre svake prodaje Aplikacija za Prodaju programira artikle koje prodaje.
Fiskalni printer je fabrički podešen da ne briše artikal sa najvećom šifrom.
Kada Aplikacija za Prodaju pošalje komandu za brisanje svih artikala, uvek ostaje jedan i to ovaj sa najvećom šifrom (a  Aplikacija za Prodaju smatra da je obrisala sve artikle).
Zato u trenutku kada Aplikacija za Prodaju programira novi artikal sa istom tom šifrom, jer ne zna da se ta se ta sifra već koristi, dešava se ovaj problem.

Naša preporuka je da se u Fiskalni Printer programira testni artikal sa najvećom šifrom za taj uređaj  (Naziv artikla npr: Testni Artikal, cena: 0,01).

Maksimalna šifra po uređajima:
HCP EPSON TM-T260F   = 120 000
P2-DS                = 75 000
Sekunda              = 75 000

Best LC+ u režimu štampača = 12 000
16
SG 2 / Korisničko uputstvo
« Poslednja poruka od strane Marko poslato Jul 08, 2020, 03:27:58 posle podne »
Korisničko uputstvo za SG2 na srpskom jeziku
>>preuzmite  korisničko uputstvo<<
17
SG 2 / Drajveri
« Poslednja poruka od strane Marko poslato Jul 08, 2020, 03:24:15 posle podne »
18
SG 1 / Korisničko uputstvo
« Poslednja poruka od strane Marko poslato Jul 08, 2020, 03:19:01 posle podne »
Korisničko uputstvo za SG1 na srpskom jeziku
>>preuzmite  korisničko uputstvo<<
19
BEST LC + kasa/štampač (U PRODAJI) / Štampanje 1D i 2D barkoda
« Poslednja poruka od strane Marko poslato Februar 03, 2020, 03:05:20 posle podne »
Štampanje 1D i 2D barkoda je moguće:
1. korišćenjem HCP Residential Gateway drajvera i fajlova za komunikaciju
2. direktinim serijskim protokolom

1. Kada koristite HCP Residential Gateway, za štampanje 1D i 2D barkoda koriste se TXT_.xml fajlovi sa promenjenim atributima T1D za 1D barkod i T2D za 2D barkod.

1D = T1D barkod podržava EAN8 i EAN13
Primer XML fajla:
<NEFISKALNI_TEKST>
<DATA T1D="1234567890123"/>
</NEFISKALNI_TEKST>

2D = T2D - maksimalna dužina 50karaktera
Primer XML fajla:
<NEFISKALNI_TEKST>
<DATA T2D="www.hcp.rs/forum/index.php"/>
</NEFISKALNI_TEKST>

Primer XML fajla za 1D barkod (preuzmi ovde), za 2D (QR kod - preuzmi ovde)


2. Ukoliko koristite direktan serijski protokol za komunikaciju, preuzmite serijski protokol za Best LC+ kasu sa linka ispod i pročitajte obajšnjenje na strani 28.
Best LC+ serijski protokol
20
BEST LC + kasa/štampač (U PRODAJI) / Korisničko uputstvo - Artikli i prodaja
« Poslednja poruka od strane Marko poslato Decembar 13, 2019, 10:04:06 pre podne »
Preuzmite korisničko uputstvo - artikli i prodaja klikom na link ispod
Best LC + korisničko uputstvo - Artikli i prodaja
Stranice: 1 [2] 3 4 ... 10