HCP d.o.o.

Spider

Evidencija

Evidencija je program za vođenje evidencije o prodaji GPRS terminala i SIM kartica. Namenjen je serviserima GPRS terminala radi olakšane saradnje i razmene podataka sa proizvođačem GPRS terminala. Dolazi u dve varijante:


 1. Bez J2RE_1.5 – Evidencija.exe
 2. Sa uključenom instalacijom J2RE_1.5 – Evidencija_Java.exe

Rad u programu se sastoji od unosa tri vrste podataka:

 1. osnovne podatke o firmama/korporacijama koje preko vašeg servisa nabavljaju GPRS terminale,
 2. njihovih registar kasa,
 3. serijskih brojeva terminala (IMEI) koje servis ima.

Na početku i na kraju svakog radnog dana potrbno je unete podatke poslati na FTP server proizvođača i preuzeti obrađene podatke od proizvođača. Od servisa se očekuje da redovno šalje podatke o svojim terminalima, o korporacijama koje su njegovi korisnici i o njihovim kasama.

Sa druge strane proizvođač prati uplate za aktivaciju kartica na njegov tekući račun i potpisane ugovore koje mu servis prosleđuje, povezuje korporaciju sa servisom, ažurira bazu servisa i postavlja je za preuzimanje, odakle je servis preuzima prilikom sledećeg slanja svojih podataka.

U ažuriranim podacima se nalazi PIB korporacije koja je uplatila, IMEI terminala koji je u tom trenutku slobodan u bazi terminala koje servis šalje, SIM broj terminala, PIN kod SIM kartice i broj kartice koji su tada spremni za isporuku.

Na osnovu ovih podataka servis je u mogućnosti da dalje podesi terminal, aktivira karticu u terminalu i isporuči terminal korporaciji.

Instalacija i pokretanje programa:

 1. Prvi korak je da preuzmete odgovarajuću verziju instalacije, što zavisi od podešenosti vašeg sistema. Moguća su dva slucaja:
  1. Ako nemate instalirano Java 1.5 okruženje, tada je potrebno da preuzmete fajl jre-1_5_0-windows-i586.exe i otpratite uputstva za njegovu instalaciju kod vas na sistemu. Nakon toga možete preuzeti drugi fajl Evidencija.exe i otpratiti uputstva za njegovu instalaciju na vašem sistemu.Takođe, možete preuzeti i samo jedan fajl Evidencija_Java.exe koji sadrži automatsku instalaciju za oba gore navedena fajla. Kad pokrenete njegovu instalaciju, on prvo pokrene instalaciju Java okruženja a po završetku nastavi sa instalacijom programa za evidenciju.
  2. Ako imate instalirano Java 1.5 okruženje, potrebno je samo da preuzmete fajl Evidencija.exe i otpratite njegova uputstva za instalaciju na vašem sistemu.
 2. Kada završite sa prethodnim korakom, pojaviće se na vašem desktopu ikonica HCP za brzo pokretanje programa, kao i ikonice za uputstvo za rad sa programom. Kada je prvi put startujete program će od vas tražiti da unesete osnovne podatke o vašem servisu. Nakon unosa ovih podataka program je podešen za rad.


HCP Spider

HCP Spider je program za servisna podešavanja i konfigurisanje GPRS terminala HCP Spider.
Instalacioni fajl dolazi sa servisnim uputstvom HCP_Spider.exe

Instalacija i pokretanje programa:

 1. Prvi korak je da preuzmete instalacioni fajl HCP_Spider.exe i otpratite uputstva za njegovu instalaciju na vašem sistemu.
 2. Kada završite sa prethodnim korakom, pojaviće se na vašem desktopu ikonica HCP za brzo pokretanje programa. Uputstvo za rad sa programom je uključeno u instalaciju i nalazi se u instalacionom folderu.


Prateća dokumentacija

Novosti i događaji

Sve vesti