HCP Fiskalni Uređaji > BEST LC + kasa/štampač (U PRODAJI)

Štampanje 1D i 2D barkoda

(1/1)

Marko:
Štampanje 1D i 2D barkoda je moguće:
1. korišćenjem HCP Residential Gateway drajvera i fajlova za komunikaciju
2. direktinim serijskim protokolom

1. Kada koristite HCP Residential Gateway, za štampanje 1D i 2D barkoda koriste se TXT_.xml fajlovi sa promenjenim atributima T1D za 1D barkod i T2D za 2D barkod.

1D = T1D barkod podržava EAN8 i EAN13
Primer XML fajla:
<NEFISKALNI_TEKST>
<DATA T1D="1234567890123"/>
</NEFISKALNI_TEKST>

2D = T2D - maksimalna dužina 50karaktera
Primer XML fajla:
<NEFISKALNI_TEKST>
<DATA T2D="www.hcp.rs/forum/index.php"/>
</NEFISKALNI_TEKST>

Primer XML fajla za 1D barkod (preuzmi ovde), za 2D (QR kod - preuzmi ovde)


2. Ukoliko koristite direktan serijski protokol za komunikaciju, preuzmite serijski protokol za Best LC+ kasu sa linka ispod i pročitajte obajšnjenje na strani 28.
Best LC+ serijski protokol

Navigacija

[0] Indeks poruka

Idi na punu verziju