HCP Fiskalni Uređaji > BEST LC + kasa/štampač (U PRODAJI)

Korisnički Servis (HCP server)

(1/1)

Marko:
Korisnički servis je opcija HCP fiskalnih kasa, da podatke koje šalje na server poreske uprave šalje paralelno i na privatan FTP server koristeći postojeći GPRS protokol. Pored ovih mogućnosti koristi se još i za daljinsku administraciju na kasama što podrazumeva: promenu cena artikala, brisanje i programiranje baze artikala, čitanje žurnala. Konekcija će se izvršavati nakon svakog urađenog dnevnog izveštaja ili pozivom sa mobilnog telefona iliti "cimanjem kase".

Ovaj servis se otključava na zahtev korisnika na sledeći način:

Šifra je vezana za IBFK kase, dobija se od proizvođača bez bilo kakve naknade. Nakon što se šifra pošalje u kasu i kasa restartuje, na pritisak tastera GPRS pored standardnih parametara biće odštampani i parametri za korisnički servis. Pre svih snimanja naravno staviti džamper u položaj JP2.

Treba uneti adresu, username i password FTP servera koji se koristi u ovu namenu.
Takođe i foldere u koje će se smeštati izveštaji i komande.
APN za korporativni pristup (koji je svima isti) kao i identifikacija na poziv se dobija direktno od Telekoma (Telenora).
Broj sa koga će se pozivanje (cimanje kase) vršititi, upisati bez pozivnog (064/063/060) u box ftp brojevi telefona.
Ako ima više brojeva odvojiti ih sa ; (tačka zarez).


Komande se moraju definisati po potrebi da bi administracija kase funkcionisala. Može se to uraditi direktno na serveru ili pomoću alata u našem programu. Nakon odabira komandi program takođe ima mogućnost i za postavljne na server. Ovim se višestruko olakšava posao a za korisnike koji imaju veliki broj kasa na terenu omogućava da iz centrale vrše kontrolu. Ovo važi za Celu Srbiju tj gde ima signala dovoljnog za nesmetan rad GPRS modema.


Navigacija

[0] Indeks poruka

Idi na punu verziju