HCP Fiskalni Uređaji > HCP EPSON TM-T260F

Način rada displeja na fiskalnom štampaču

(1/1)

Marko:
Displej na HCP EPSON TM-T260F fiskalnom štampaču je sastavni deo fiskalnog štampača.
Ukoliko displej nije priključen, uređaj nije moguće koristiti (uređaj će prijavljivati grešku).

Ponašanje displeja prilikom rada sa:
1. Prodaja više artikla, plaćanje (XML fajlovi)
2. Prodaja artikl po artikl (XML fajlovi)
3. Ispis na displej - prodaja više artikla (XML fajlovi) (PREPORUČENI NAČIN)


1. Prodaja više artikla, plaćanje (XML fajlovi)

Kada se uređaju pošalje XML fajl sa više artikla (preuzmi primer) i XML fajl za plaćanje (preuzmi primer) na displeju će se ispisati jedan/dva artikla sa cenom i količinom i nakon toga iznos povraćaja.

2. Prodaja artikl po artikl (XML fajlovi)

Kada se uređaju nakon svakog prodatog artikla pošalje XML fajl (preuzmi primer) za prodaju i fajl za plaćanje, na displeju će se ispisivati svaki prodati artikl sa cenom i količinom i nakon plaćanja ispisaće se iznos povraćaja.

3. Ispis na displej - prodaja više artikla (XML fajlovi)

Tokom prodaje iz neke od POS aplikacija nakon svakog prodatog artikla, displeju se šalje XML fajl za ispis (preuzmi primer). Kod zatvaranja računa šalje se fajl za prodaju sa svim artiklima i načinom plaćanja.

Primer rada operatera na prodajnom mestu, prodaja 5 artikla:
Skenira se prvi artikl barkod čitačom, POS aplikacija generiše fajl KOM_300001.xml za ispis na displej i prosleđuje Residential Gateway-u, skenira se drugi artikl aplikacija generiše fajl KOM_300002.xml i prosleđuje Gateway-u, postupak se ponavlja 5puta. Zatvaramo račun aplikacija generiše xml fajl za ispis sume za uplatu. Nakon toga se generiše fajl RAC_300001.xml sa svim prodatim artiklima i načinom plaćanja koji se šalje Residential Gateway-u na displeju se ispisuje iznos povraćaja.

Navigacija

[0] Indeks poruka

Idi na punu verziju