HCP Fiskalni Uređaji > Best LC fiskalna kasa

Fiskalizacija, Promena Poreskih stopa, podešavanje zaglavlja

(1/1)

sveta:
FISKALIZACIJA – Korišćenje ove opcije moguće je samo ukoliko kasa nije fiskalizovana tako što se prolazi redom kroz prethodne menije. Kada se pojavi poruka na displeju neophodno je pažljivo uneti PIB korisnika i nakon potvrde unetog broja na štampaču dobijamo štampan IBFM i PIB, a na displeju poruku, vizuelno proveriti da li se poklapa naš PIB i ono što je odštampano potvrđujemo i time smo završili postupak fiskalizacije preko tastature kase.

Postoji i mogućnost fiskalizacije preko računara uz pomoć programa tako što se poveže računar i kasa preko RS232 protokola. Prvo proveriti komunikaciju u podmeniju “Alatke“ gde u opciji PC port selektovati aktivan port na kome se priključuje DSUB-9 konektor dok je brzina već definisana i ne treba je podešavati. Pritiskom na “TEST“ pojavljuje se odgovor da li je uspostavljena komunikacija. Kada je komunikacija uspostavljena dobija se odgovor da je “Podešavanje uspešno“.


Nakon toga ulazimo u podmeni “Fiskalizacija“ gde pritiskom na “podesi vreme“ direktno upisuje vreme sa računara na kasu. Zatim pritiskom na “Fiskalizuj“ izlazi prostor za unošenje PIB-a i pritiskom na OK se završava postupak fiskalizacije preko računara.
   Nakon fiskalizacije izvršiti promenu poreskih stopa, definisanje zaglavlja i uraditi prvi dnevni izveštaj.Navigacija

[0] Indeks poruka

Idi na punu verziju